0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

Мисия

Мисията на Национален браншов съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори”, България е Издигане авторитета и защита на професията

Чрез издигане до представителен и признат партньор от държавните органи и институции, защитаващ професионалните интересите на своите членове пред тях, съюза е инициатор на предложения и носител на информация, съчетани с обоснована техническа експертиза и вещина.

Информиране на обществото за отговорностите в бранша и предлагане на адекватна експертна и юридическа помощ

Съюза допринася за въвеждане и установяване на добрите европейските норми на качество на работа в бранша и полага усилия за развитие на иновативни методиките в нашата правна среда, в рамките на правомощията си.

Съюза чрез своят ЕТИЧЕН КОДЕКС определя ценности и осигурява прилагането на добри практики.

Съюза защита на интересите на гражданите, ползватели на услугите, предоставяни в бранша, от недобросъвестно или некачествено изпълнение на задълженията на някой от своите членове.

Съюза разяснява и насочва ползвателите на услугите в бранша, правилната употреба на оборудването за тяхната сигурност и всекидневно удобство.

Съюза разяснява на всички фактори и отговорни лица в сектора значението и ролята на нашето оборудване.

© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software