0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

Партньор

НБ ЛИФТКОНТРОЛ ООД


НБ ЛИФТКОНТРОЛ ООД е лицензиран орган с лицензия за технически надзор на: 

 


 Tовараподемни кранове, както следва: 
- Бордови кранове, независимо от товароподемността им 
- Tовараподемни кранове с ръчно задвижване 
- Товароподемни кранове с товароподемност до 5t включително 
- Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища 

 Електрически телфери, немонтирани на кранове 
 Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери, и др. 
 Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука – сапани, клещи, траверси, захващачи и др. 
 Подвижни работни площадки 
 Всички строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари, както и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради 
 Окачени кошове за повдигане на хора 
 Асансьори в жилищни сгради

© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software