0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

Членове

Никола Илиев Дзанков


първа степен на правоспособност

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на сдружение с нестопанска цел Национален браншов съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори”

© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software