0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

Може ли фирмата поддържаща асансьора на входа да го изключи заради неплатена такса, при положение, че асансьора няма нужда от ремонт?

Абсолютно нямат право. Спирането на асансьора от поддържащата фирма, става само и единствено по реда на Наредбата на безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. В случай обаче, че сте сключили договор за поддръжка, в който е записано, че същи

Кои са упълномощените органи и фирми за осъществяване на технически надзор на асансьорните уредби?

Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност е публикуван на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg в секция регистри Важно е също така да знает че, за извършване на проверка има такса, която следва да се заплати от етажната собственост или фирмата по поддръжката, според споразумението Ви. Таксите за извършване на Технически Надзор са определени от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси, като я изтеглите от страницата с нормативни документе.

Как мога да проверя дали фирмата, която ни поддържа има валиден лиценз?

На интернет страницата на ДАМТН - http://www.damtn.government.bg в секция регистри е публикуван РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ. В него ще намерите информация за търсената от Вас фирма/юридическо лица. В случай че, не го намерите или срещате затруднения не се колебайте да се свържете с нас. НБС НПАПЕ поддържа актуален списък на действащите фирми в бранша.

Трябва ли да имаме сключен договор за поддръжка на асансьор, за да може да ползваме асансьора?

Съгласно чл. 7 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори задължително е. Със съдържанието на наредбата, може да се запознаете, като я изтеглите от страницата с нормативни документе.

Здравейте,живеем в София в сграда построена 1964 г.със стар асансьор до 6 етаж.Дъщеря ми е бременнна .Каква проверка на асансьора и от кого може да се извърши за да бъдем сигурни в безопасността при използване на съоръжението.Фирмата за поддръжка е Витоша Юг-Чорбаджийски сие СД

Уважаема г-жа Калчева, Ако изпитвате съмнения в качеството на поддръжка и нивото на безопасност за ползване на вашият асансьор, може да се обърнете към фирмата, кочто упражнява надзор на съоръжението (стикер с адрес телефон и датата на следващият преглед трябва да има залепен в асансьора) с молба да бъде направена проверка и извършени изпитания на всички вериги за безопасност, вкл. и клиновия механизъм.проверките трябва да бъдат извършени в присъствието на представител на етажната собственост, за което се издава констативен протокол.В случай, че не Ви задоволяват констатациите, може да се обърнете към ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ \"ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР\" 1797 София, бул. \"Г. М. Димитров\" № 52А,тел.+35929885043;+35928929747; Важно е да знаете, че услугите са платени, съгласно нормативната уредба. Поддържащата Ви фирма е с валиден лиценз ном. С126/14.03.2007 г

Обръщам внимание на факта, че фирмата упражняваща надзор и на нашето съоръжение е същата упражнявала надзор и на падналия асансьор бл. 115 София, инцидент с фатален край.rnИзпращам Предварителна официална информация за причини за аварията. Както е видно и за мен същата фирма последна е узаконила и допуснала престъпни действия довели до това. И аз четейки това и Вашият отговор, се питам: как да се обърна към тази фирма за надзор, да и платя за да подпише същите документи? rnНадявам се да ми препоръчате начин за действия по въпроса за сигурността на съоръжението което използваме.

Уважаема г-жа ……., Съветвам Ви да се възползвате от правата си по Чл. 23а. ал.1 от НБЕТНА, който гласи, че \"Ползвателят по всяко време може да промени лицето по чл. 18, т. 2, което осъществява технически надзор на асансьора\", т.е. след като нямате доверие на тази фирма, може да я смените. не е в компетенцията на браншовия съюз да препоръчва такива. Също така, ако поддържащата ви фирма е член на нашият браншови съюз, то Вие можете да популните заявление свободен текст с което да се обърнете към нас, за извършването на проверка от работна група - експерти на съюза. след което ще ви бъде предоставено заключение, заверено от председателе на Експертния съвет.
© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software